Услуги по Закона за данък върху доходите на физическите лица

 • Изготвяне и подаване на всички данъчни декларации, включително годишна по ЗДДФЛ за физически лица и ЕТ
 • Консултиране и ефективна подготовка за данъчни проверки

Важно, което трябва да знаете

Този закон регламентира облагането на доходи на физическите лица, както и тези от дейността на едноличните търговци.

Облагат се доходите от:

 • Възнаграждения, включително от възнаграждения по договор за управление
 • Стопанска дейност, дивиденти и ликвидационни дялове, наеми

За физическите лица определената от закона ставка е 10%, а за ЕТ е 15%

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация е 30. април в годината, която следва годината на придобиване на доходите.

Необлагаемите доходи са посочени в чл. 13 от ЗДДФЛ.

 • Административни услуги

  Подготовка и подаване на годишни отчети – за публикуване в търговски регистър. Изготвяне и подаване на статистически форми ежемесечно, на тримесечие – съгласно...

  Виж още
 • Услуги ТРЗ

  Обикновено, когато наема служители, eдна компания се фокусира върху подбора - изработват се прецизни критерии за оценка на кандидатите, тестове за по-високите...

  Виж още
 • Услуги ЗКПО

  Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО. Подготовка на платежни документи и плащане на авансови данъци.Организация...

  Виж още
 • Услуги ДДС

  Регистрация и дерегистрация на фирма по ДДС. Подготвяне и подаване на ежемесечна справка-декларация по ДДС.Изготвяне на необходимите платежни документи...

  Виж още
Top