Услуги по труд и работна заплата – пълно обслужване

 • Изготвяне на граждански договори, договори за управление и контрол, трудови договори, длъжностни характеристики
 • Регистрация в НАП при назначаване и освобождаване, промени в договорите
 • Изчисляване на заплати, данъци, осигуровки при стандартен и различен вид заетост – сумарно отчитане на работното време, работа на смени, извънреден и нощен труд
 • Подготовка и подаване на декларации във връзка с осигуряването
 • Обработване и регистриране на болнични листи
 • Професионално и ефективно разрешаване на казуси от трудовото право
 • Компетентна комуникация с представители на НОИ, Инспекция по труда и НАП и защита на интересите на компанията

Важно, което трябва да знаете

Обикновено, когато наема служители, eдна компания се фокусира върху подбора –  изработват се прецизни критерии за оценка на кандидатите, тестове за по-високите и специфичните позиции, насрочване на интервюта.

На втори етап идва подписването на трудов договор с избраните служители и оформянето на всички съпътстващи документи. Често обаче целият комплект документи се подготвя по стандартен начин, не се вземат предвид особеностите на бизнеса на компанията и не се използват всички възможности за превенция на спорове .

Като пример можем да дадем длъжностната характеристика и ключовата дума за нея е яснота. Колкото по-точна е тя, толкова повече намаляват шансовете, както фирмата, така и служителят да изгубят време в изпитателния срок и в крайна сметка да прекратят договорните отношения, често по неприятен начин.

Професионално изготвената длъжностна характеристика има 6 задължителни елемента:

 1. Коректно наименование на длъжността, съобразено с Националната класификация на професиите и длъжностите
 2. Резюме на длъжността в две изречения
 3. Подробно разписани задачи – дейностите на служителя на тази длъжност
 4. Отговорности и очаквани резултати – пряко произтичащи от задачите
 5. Връзки и взаимодействия в структурата на фирмата – на кого е подчинен служителят и пред кого отчита изпълнението на задачите, на какви нива осъществява комуникацията във връзка с трудовия процес
 6. Изисквания – знания и умения, образование и опит

Накратко: Добрата и ясна длъжностна характеристика помага за управлението на хората на всички нива в йерархията на компанията, реализацията на техния трудов и творчески потенциал, предотвратява конфликти и възникването на трудово-правни спорове.

Професионалният подход и прецизност касае не само длъжностната характеристика, но и всички документи по трудово-правните отношения между компанията и служителите.

МL Consulting е на Ваше разположение за успешното изпълнение на тази задача.

 • Административни услуги

  Подготовка и подаване на годишни отчети – за публикуване в търговски регистър. Изготвяне и подаване на статистически форми ежемесечно, на тримесечие – съгласно...

  Виж още
 • Услуги ЗДДФЛ

  Изготвяне и подаване на всички данъчни декларации, включително годишна по ЗДДФЛ за физически лица и ЕТ. Консултиране и ефективна подготовка за данъчни проверки...

  Виж още
 • Услуги ЗКПО

  Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО. Подготовка на платежни документи и плащане на авансови данъци.Организация...

  Виж още
 • Услуги ДДС

  Регистрация и дерегистрация на фирма по ДДС. Подготвяне и подаване на ежемесечна справка-декларация по ДДС.Изготвяне на необходимите платежни документи...

  Виж още
Top