Цялостно обслужване по отношение на корпоративен данък – прецизност и спазени срокове

 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО
 • Подготовка на платежни документи и плащане на авансови данъци
 • Организация и подбор на цялата необходима документация за данъчни ревизии
 • Съдействие за избор на одитор при нужда от независим одит на компанията

Важно, което трябва да знаете

Всяка фирма, която е приключила данъчната година с положителен финансов резултат, тоест има реализирана печалба, дължи корпоративен данък.

Трябва обаче да се прави разлика между счетоводна печалба (чист положителен финансов резултат) и данъчна печалба. Размерът им не винаги е еднакъв и причината е в това, че определени разходи и приходи не се признават за данъчни цели от закона.

Обикновено разходи, които нямат логична връзка с дейността на фирмата или за които не е наличен документ, не се признават. Приходи от дивиденти не се признават поради участие на компанията в друга компания.

Корпоративен данък – размер, деклариране и плащане

 1. Размер на корпоративния данък: Изчислява се като се вземат предвид данъчната основа и ставката определена от закона.
 • Данъчна основа: Това е годишната данъчна печалба на компанията.
 • Законова ставка: 10%.
 1. Деклариране на корпоративния данък: Задължително се подава електронно годишна данъчна декларация до 31. Март на следващата календарна година.
 2. Срок за внасяне на данъка: До 31. Март на следващата календарна година.
 3. Плащане на корпоративния данък: Извършва се по банков път. Трябва да се приспаднат всички авансови вноски, ако има направени.
 4. Авансови вноски: Задължителни са за фирми с нетни приходи от продажби за предходната година над 300 000 лв. Вноските могат да бъдат тримесечни и месечни и се определят на база прогнозната данъчна печалба на фирмата за текущата година.

МL Consulting е на разположение за компетентно мнение и обслужване по ЗКПО.

 • Административни услуги

  Подготовка и подаване на годишни отчети – за публикуване в търговски регистър. Изготвяне и подаване на статистически форми ежемесечно, на тримесечие – съгласно...

  Виж още
 • Услуги ТРЗ

  Обикновено, когато наема служители, eдна компания се фокусира върху подбора - изработват се прецизни критерии за оценка на кандидатите, тестове за по-високите...

  Виж още
 • Услуги ЗДДФЛ

  Изготвяне и подаване на всички данъчни декларации, включително годишна по ЗДДФЛ за физически лица и ЕТ. Консултиране и ефективна подготовка за данъчни проверки...

  Виж още
 • Услуги ДДС

  Регистрация и дерегистрация на фирма по ДДС. Подготвяне и подаване на ежемесечна справка-декларация по ДДС.Изготвяне на необходимите платежни документи...

  Виж още
Top