Гъвкави и адекватни цени на счетоводни услуги от ML Consulting

Счетоводни услуги за компании

Цена на месец без ДДС

До 2-3 служителя, до 20 фактури на месец и без регистрация по ЗДДС
Малка компания, ателие за услуги
100 лв
Малка консултантска компания с дейности по европроекти, маркетинг, човешки ресурси, връзки с обществеността
150 лв
До 5 служителя, до 60 фактури на месец и ползване на търговски софтуер
Магазин за нехранителни стоки
220 лв
До 5 служителя, до 100 фактури на месец, ползване на търговски софтуер
Магазин за хранителни стоки
350 лв
Склад за търговия на едро
350 лв
Дрогерия, аптека
350 лв
До 8-10 служителя и до 80 фактури месечно
Малка и средна компания – IT, софтуер
250 лв
8-12 служителя, до 20% текучество, до 100 фактури на месец, ползване на ресторантски софтуер
Сладкарница, кафе, клуб, бар
350 лв
Малък ресторант
370 лв
15-20 служителя, до 20% текучество, до 200 фактури на месец, ползване на ресторантски софутер
Средно голям ресторант
700лв
8-10 служителя, до 100 фактури месечно, ползване на складово-сервизен софтуер
Автосервиз
350 лв
До 5 служителя и до 100 фактури на месец
Туроператор, туристическа агенция, медицински център
500 лв


Счетоводни услуги за физически лица със собствени професии, наемодатели

Цена на месец без ДДС

Без регистрация по ЗДДС
25 лв
С регистрация по ЗДДС
100 лв


Услуги по труд и работна заплата

Цена на месец без ДДС

25 човека персонал на трудов договор, трета категория труд, без работа на смени
180 лв
50 човека персонал на трудов договор, трета категория труд, без работа на смени
320 лв
100 човека персонал на трудов договор, трета категория труд, без работа на смени
520 лв


Годишно счетоводно приключване за компании без абонамент

Цена без ДДС

До 2 служителя, до 50 фактури, без регистрация по ЗДДС
250 лв
До 5 служителя, до 100 фактури, с регистрация по ЗДДС
400 лв


Цените са ориентировъчни.

Всички стартиращи компании получават от ML Consulting безплатно:

-Първоначална счетоводна и бизнес консултация

-Счетоводно обслужване – 1 месец

Изпратете запитване

    Top