Всички услуги по Закона за Данъка върху Добавената Стойност

 • Регистрация и дерегистрация на фирма по ДДС
 • Подготвяне и подаване на ежемесечна справка-декларация по ДДС
 • Изготвяне на необходимите платежни документи, когато фирмата дължи ДДС
 • Предприемане на всички изискуеми действия по възстановяване на ДДС
 • Компетентна подготовка за данъчна ревизия

Важно, което трябва да знаете

 

Според българското законодателство регистрирането на фирма по ЗДДС е:

 • Задължително:
 • при реализиран облагам оборот от 50 000 лв за 12 месеца назад
 • при сделки с партньори от страни – членки на Европейския Съюз
 • Доброволно

Решението за регистрация носи редица предимства, но в същото време има и недостатъци и  до голяма степен зависи от спецификата на дейността на предприятието.

Плюсове

 1. По-eфективна и резултатна икономическа дейност: Платеният данък, начислен върху продуктите или услугите, закупени от дадена фирма, подлежи на възстановяване или пък бива прихванат от данъка, който същата тази фирма начислява във фактурите си за продажби. По този начин фирмата може да формира с 20% по-ниска продажна цена на своите продукти си спрямо конкуренцията, която не е регистрирана по Закона за Данъка върху Добавената Стойност.

 

Само за сравнение: В случаите, когато предприятията, нерегистрирани по ЗДДС, закупуват продукти или услуги с цел препродажба, те правят ценообразуване, което включва печалбата и ДДС, който вече е платен и който нямат право да възстановят. Така цените им губят значителна част от своята атрактивност.

 

 1. По-голяма прецизност в счетодната дейност: Фирмите са задължени да подават справка декларация, дневник на покупките и продажбите.
 2. Шанс за привличане на надеждни бизнес партньори: Регистрацията буди доверие за стабилен и проспериращ бизнес и заради предполагаемия оборот от 50 000 лв.

Минуси

Те са свързани по-скоро със задълженията на фирмата спрямо данъчните власти в България и продиктуваните от това действия, които тя своевременно е необходимо да предприеме с цел спазване на закона.

Ето кои са неудобствата, които следва да очаквате:

 • Поддържане на специални регистри и декларации
 • Стриктен контрол от страна на данъчната администрация с цел точното изчисляване на дължимия данък и превенция на измами
 • Спазване на срока за внасяне на удържания данък
 • Налагане на глоби при несъблюдаване на задълженията

Минусите обаче не биха имали такава тежест, когато една компания разполага с добър счетоводител, а това е наложително при регистрация по закона.

Консултирайте се с ML Consulting преди да вземете решение за регистриране!

 • Административни услуги

  Подготовка и подаване на годишни отчети – за публикуване в търговски регистър. Изготвяне и подаване на статистически форми ежемесечно, на тримесечие – съгласно...

  Виж още
 • Услуги ТРЗ

  Обикновено, когато наема служители, eдна компания се фокусира върху подбора - изработват се прецизни критерии за оценка на кандидатите, тестове за по-високите...

  Виж още
 • Услуги ЗДДФЛ

  Изготвяне и подаване на всички данъчни декларации, включително годишна по ЗДДФЛ за физически лица и ЕТ. Консултиране и ефективна подготовка за данъчни проверки...

  Виж още
 • Услуги ЗКПО

  Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация по ЗКПО. Подготовка на платежни документи и плащане на авансови данъци.Организация...

  Виж още
Top